logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
[email protected]
Eighth Avenue 487, New York
Instagram Feed
Search

Avís legal i política de privacitat

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

El lloc web“lourocgb.com”és propietat de Filogalego SL i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com les obligacions d’informació a l’usuari previstes en la Llei Orgànica 15 /1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Raó social: Filogalego SL

Adreça: Rambla dels Caputxins, 35 08002 Barcelona (Espanya)

C.h. F no: B67032128

Telèfon: (+ 34) 937 308 280

Correu electrònic

2. CONDICIONS D’ÚS

L’usuari s’obliga a que, en els apartats on sigui necessari inscriure’s per accedir-hi, faciliti dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que es puguin facilitar al propietari del domini, per tant, l’únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que si vostè és menor d’edat ha d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per tal d’accedir als serveis prestats. Filogalego SL no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent en protecció de dades, així com en els serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals facilitades a aquest lloc web, o qualsevol altre que es presti a Filogalego SL per al seu accés a alguns dels serveis s’incorporen a fitxers titularitat de FILOGALEGO SL, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris sol·licitant serveis personalitzats a la web, per a la gestió de les tasques bàsiques de gestió, així com per mantenir-lo informat, o per mantenir-lo informat, o per mantenir-lo informat, o per mantenir-lo informat, o per mantenir-lo informat, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de notícies, productes i serveis relacionats amb Filogalego SL En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans equivalents, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquests mitjans.

FILOGALEGO SL, es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable. L’usuari serà responsable, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant Filogalego SL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que puguin procedir en Dret.

Qualsevol usuari pot exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant la fotocòpies del DNI, i especificant el dret d’exercici, raó social: Filogalego SL – Rambla dels Caputxins, 35 x 08002 Barcelona (Espanya).

Els usuaris expressament i de forma lliure i inequívoca accepten que les seves dades personals siguin tractades per buenosfuegos.com per a realitzar les següents finalitats:

L’enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, Fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts per buenosfuegos.com, així com pels col·laboradors amb els quals aquest hagi arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades pel prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es fan a disposició de l’usuari en aquest lloc web.

Rebi el butlletí des de la pàgina web.

FILOGALEGO SL informa i garanteix expressament a l’usuari que mai vendrà, arrendarà, compartirà o distribuirà o posarà a disposició de tercers les seves dades i que sempre que es faci qualsevol tipus de cessió de dades personals, amb caràcter previ a , s’ha de sol·licitar consentiment exprés, informat i inequívoc als titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Tots els elements que componen la pàgina web, així com l’estructura, disseny i codi font del mateix, són propietat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquest lloc web corresponen en la seva propietat total als autors esmentats al seu costat.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web ni de cap dels seus elements, sense el consentiment previ d’aquest lloc web.

Els usuaris del lloc web només poden fer un ús privat i personal dels continguts del lloc web.

Queda absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest lloc web no assumirà responsabilitat alguna derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas de violació d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Per tal de millorar el rendiment del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a l’usuari, de modificar per ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de Unilateralment.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Renúncia.

Aquest lloc web no es responsabilitza de qualsevol error tipogràfic, formal o numèric que el lloc web pugui contenir, ni de la veracitat de les informacions contingudes en el mateix, ni ho fa amb opinions identificades o anònimes expressades per persones i/o entitats en aquest lloc web. En cas de lloguer, parcial i/o total d’arrendament i venda d’aquest lloc web excloem tota mena de responsabilitat pel contingut i veracitat en el mateix inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/rentor.

Enllaços.

Per als enllaços continguts en el lloc web que puguin donar lloc a llocs web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que seran exclusivament informatius i que en cap cas implicarà cap relació entre aquest lloc web i les persones o entitats propietàries d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relativa a l’aplicació o interpretació dels mateixos, les parts s’han de sotmetre als jutjats i tribunals que siguin territorialment competents d’acord amb la legislació vigent.

En qualsevol cas, l’informem que té dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de litigis de consum accessible a través de l’adreça d’Internet:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

No obstant això, abans de procedir a l’ús d’aquest mitjà posem a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic perquè pugui enviar-nos les seves possibles queixes o controvèrsies.

5. TERRITORI D’APLICACIÓ DEL SERVEI

L’abast dels serveis oferts abasta: Espanya.

Data d’actualització: 24.05.2018